0

KENOS - KCS gripper โฟมดูดจับชิ้นงานขนาดเล็ก

2018-08-06 08:45:48 ใน NEWS » 0 2037

Kenos® KCS gripper - your flexible cobot friend

Kenos® KCS vacuum gripper มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุ่นสูงในการยกชิ้นงานหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กต่างๆ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เสียงเบา ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน